Active Member List

(A voting member is an active SPCC Technical Committee member who attended at least 2 out of 5 last TC meetings)

Updated June 2022

No.Name
1Alessio Zappone 
2Ana Garcia Armada
3Andrea Conti 
4Arsenia Chorti
5Cesar Augusto Gomez Suarez
6Chao Zhang 
7Chau Yuen    
8Cheng Li
9Chia-Han Lee
10Cong Shen 
11Constantinos Psomas
12Daniel Benevides da Costa
13Dimitrie Popescu 
14Donghong Cai
15Ertugrul Basar 
16Fang Fang 
17Fulvio Babich
18Gaojie Chen 
19Geoffrey Li
20Giovanni Geraci
21Hai Lin
22Haijun Zhang
23Harpreet S. Dhillon 
24Hien Ngo
25Hongliang Zhang
26Hsuan-Jung Su
27Huaiyu Dai
28Italo Atzeni
29Jiaqi Xu 
30Jie Hu
31Jie Mei
32Jingxian Wu 
33Jinhong Yuan
34Junil Choi
35Kanapathippillai Cumanan
36Kun Yang 
37Lei Yuan
38Lisu Yu
39Luca Sanguinetti
40Malcolm Egan
41Marco Di Renzo
42Mark Flanagan
43Marwa CHAFII 
44Maxime Guillaud
45Moe Win
46Mohammad Javad Khojasteh
47Muhammad Shakir
48Na Xue
49Nan Yang 
50Nannan Zhang
51Octavia Dobre 
52Richie Leo 
53Rui Dinis
54Ruikang Zhong
55Sabin Bhandari 
56Shaodan Ma
57Shiwen Mao 
58Shu Fu
59Sofiène Affes
60Srikrishna Bhashyam
61Steven Blostein
62Sudip Misra
63Tarek Bejaoui
64Telex M. N. Ngatched
65Vincent Chan
66Vincenzo Sciancalepore
67Wanli Ni 
68Wei Liu
69Wei Zhang
70Weijie Yuan
71Wen Wang
72Wenqiang Yi
73Xianbin Wang 
74Xiangwei Zhou 
75Xiangyun (Sean) Zhou
76Xidong Mu 
77Xinyu Gao 
78Y-W. Peter Hong
79Yan Zhang
80Yanling Hao 
81Yanxiang Jiang
82Yanyu Cheng 
83Yifeng Zhou
84Yik-Chung Wu
85Yuan Shen
86Yuanwei Liu
87Zehui Xiong
88Zhaolin Wang
89Zhenyu Liu
90Zhijin Qin