Active Member List

List of SPCC Voting Members – August 2020

(A voting member is an active SPCC Technical Committee member who attended at least 2 out of 5 last TC meetings)

No. Name
1 Ana G. Armada
2 Andrea Giorgetti
3 Cesar Gomez
4 Cheng Li
5 Chenhao Qi
6 Chia-Han Lee
7 Chih-Peng Li
8 Cong Shen
9 Feifei Gao
10 Gaojie Chen
11 Haijun Zhang
12 Hai Lin
13 Harpreet Dhillon
14 Hsi-Pin Ma
15 Huaiyu Dai
16 Jie Xu
17 Jingxian Wu
18 Jinhong Yuan
19 Linglong Dai
20 Marco Di Renzo
21 Marwa Chafii
22 Nan Yang
23 Octavia Dobre
24 Rui Dinis
25 Shaodan Ma
26 Shiwen Mao
27 Takahiko Saba
28 Telex Ngatched
29 Tomo Taniguchi
30 Tomoaki Ohtsuki
31 Xianbin Wang
32 Xiangwei Zhou
33 Xiangyun (Sean) Zhou
34 Yuan Shen
35 Yuanwei Liu
36 Yue Gao
37 Y-W. Peter Hong
38 Zhijin Qin