Active Member List

(A voting member is an active SPCC Technical Committee member who attended at least 2 out of 5 last TC meetings)

Updated July 2021

1Alberto Tarable
2Alessio Zappone 
3Ana Garcia Armada
4Andrea Conti 
5Arsenia Chorti
6Cesar A Gomez Suarez
7Chao Zhang 
8Chau Yuen    
9Cheng Li
10Chia-Han Lee
11Chih-Peng Li
12Cong Shen 
13Daniel Benevides da Costa
14Dimitrie Popescu 
15Donghong Cai
16Ertugrul Basar 
17Fang Fang 
18Feifei Gao
19Fulvio Babich
20Gaojie Chen 
21Giovanni Geraci
22Hai Lin
23Haijun Zhang
24Harpreet S. Dhillon 
25Hien Ngo
26Hsi-Pin Ma
27Huaiyu Dai
28Jiaqi Xu 
29Jie Hu
30Jie Mei
31Jie Xu
32Jingxian Wu 
33Jinhong Yuan
34Junil Choi
35Kanapathippillai Cumanan
36Kun Yang 
37Lei Yuan
38Linglong Dai
39Lisu Yu
40Marco Di Renzo
41Mark Flanagan
42Marwa CHAFII 
43Moe Win
44Mohammad Javad Khojasteh
45Muhammad Shakir
46Nan Yang 
47Octavia Dobre 
48Richie Leo 
49Rui Dinis
50Sabin Bhandari 
51Shaodan Ma
52Shiwen Mao 
53Shu Fu
54Sofiène Affes
55Steven Blostein
56Sudip Misra
57Sumei Sun
58Telex M. N. Ngatched
59Tomaso de Cola
60Tomo Taniguchi
61Tomoaki Ohtsuki
62Vincent Chan
63Vincenzo Sciancalepore
64Wanli Ni 
65Wei Liu
66Wei Zhang
67Wenqiang Yi
68Xianbin Wang 
69Xiangwei Zhou 
70Xiangyun (Sean) Zhou
71Xidong Mu 
72Yanling Hao 
73Yanyu Cheng 
74Yuan Shen
75Yuanwei Liu
76Yue Gao
77Y-W. Peter Hong
78Zhenyu Liu
79Zhijin Qin