Active Member List

(A voting member is an active SPCC Technical Committee member who attended at least 2 out of 5 last TC meetings)

Updated November 2021

No.Name
1Alessio Zappone 
2Ana Garcia Armada
3Andrea Conti 
4Arsenia Chorti
5Cesar A Gomez Suarez
6Chao Zhang 
7Chau Yuen    
8Cheng Li
9Chia-Han Lee
10Cong Shen 
11Daniel Benevides da Costa
12Dimitrie Popescu 
13Donghong Cai
14Ertugrul Basar 
15Fang Fang 
16Feifei Gao
17Fulvio Babich
18Gaojie Chen 
19Geoffrey Li
20Giovanni Geraci
21Hai Lin
22Haijun Zhang
23Harpreet S. Dhillon 
24Hien Ngo
25Huaiyu Dai
26Italo Atzeni
27Hamid Jafarkhani
28Jiaqi Xu 
29Jie Hu
30Jie Mei
31Jie Xu
32Jingxian Wu 
33Jinhong Yuan
34Junil Choi
35Kanapathippillai Cumanan
36Kun Yang 
37Lei Yuan
38Linglong Dai
39Lisu Yu
40Luca Sanguinetti
41Marco Di Renzo
42Mark Flanagan
43Marwa CHAFII 
44Maxime Guillaud
45Moe Win
46Mohammad Javad Khojasteh
47Muhammad Shakir
48Nan Yang 
49Octavia Dobre 
50Richie Leo 
51Rui Dinis
52Ruikang Zhong
53Sabin Bhandari 
54Shaodan Ma
55Shiwen Mao 
56Shu Fu
57Sofiène Affes
58Srikrishna Bhashyam
59Steven Blostein
60Sudip Misra
61Sumei Sun
62Telex M. N. Ngatched
63Tomoaki Ohtsuki
64Vincent Chan
65Vincenzo Sciancalepore
66Wanli Ni 
67Wei Liu
68Wei Zhang
69Wen Wang
70Wenqiang Yi
71Xianbin Wang 
72Xiangwei Zhou 
73Xiangyun (Sean) Zhou
74Xidong Mu 
75Yanling Hao 
76Yanyu Cheng 
77Yik-Chung Wu
78Yuan Shen
79Yuanwei Liu
80Y-W. Peter Hong
81Zhenyu Liu
82Zhijin Qin